نخستین نشست تخصصی هسته پژوهشی گوهرشناسی در تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال 1394 با حضور:

 

-        جناب آقای مهندس محمد کشتی آرای: ریاست اتحادیه طلا و جواهر

-      جناب آقای مهندس علی ثنایی: معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی

-        جناب آقای دکتر کامران احمدی: رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

-        جناب آقای دکتر رضا رحمانی: پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

-        جناب آقای دکتر محمد یزدی: معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

-        جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی: معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

-        سرکار خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک: مدیریت موسسه توسعه گوهرشناسی ایران

-        جناب آقای دکتر ایرج رسا: هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

-        جناب آقای دکتر منصور قربانی: هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

-        جناب آقای دکتر سید حسن توسلی: هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

-        جناب آقای دکتر سید امیر حسین فقهی: هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

در سالن جلسات دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

       

تماس با ما

مجموع بازدید کنندگان
35014
بازدید کنندگان امروز
144
بازدیدکنندگان دیروز
172
بازدید کنندگان هفته گذشته
1134