برگزاری کارگاه آشنایی با سنگ های قیمتی برای کارمندان دانشکده ی علوم زمین 

مجموع بازدید کنندگان
38825
بازدید کنندگان امروز
214
بازدیدکنندگان دیروز
261
بازدید کنندگان هفته گذشته
1281