برگزاری کارگاه آشنایی با سنگ های قیمتی برای کارمندان دانشکده ی علوم زمین 

مجموع بازدید کنندگان
35013
بازدید کنندگان امروز
140
بازدیدکنندگان دیروز
172
بازدید کنندگان هفته گذشته
1131