دوره های موسسه توسعه گوهرشناسی ایران

 

نام استاد نام دوره        مدت زمان (ساعت)      
 خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند گوهرشناسی سنگ های رنگی (1)-مقدماتی (یک روز درهفته) 40
 خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند گوهرشناسی سنگ های رنگی (2)-پیشرفته (یک روز در هفته) 40
خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند شناسایی و درجه بندی الماس (یک روز در هفته) 40
خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند مروارید (یک روز در هفته) 20
 آقای محمد مرتضوی طراحی مقدماتی طلا و جواهر با رایانه(نرم افزار Matrix)(یک روز درهفته) 24
 آقای محمد مرتضوی طراحی پیشرفته طلا و جواهر با رایانه(نرم افزار Matrix)(یک روز درهفته) 24 
 خانم فریناز پوربابا (معرفت)

طراحی طلا و جواهرات راندو کلاسیک(دو روز درهفته) 70

 

تماس با ما

مجموع بازدید کنندگان
25002
بازدید کنندگان امروز
161
بازدیدکنندگان دیروز
176
بازدید کنندگان هفته گذشته
957