الکساندریت

Rate this item
(0 votes)
الکساندریت

الکساندریت کمیاب بخاطر خواص اپتیکی عجیبش مشهور است.

این سنگ با توجه فرکانس نور تابیده شده، شیفت نوری انجام می‌دهد. این تغییر رنگ مستقل از زاویه دید است. زمانی که با چرخاندن یک سنگ، تغییر رنگ رخ می‌دهد، به این خاصیت پلوچرویک Pleochroic گفته می‌شود، و الکساندریت به شدت پلوچرویک است و زمانی که تحت تأثیر یک منبع نور مصنوعی قرار می‌گیرد، تغییر رنگ مستقل از زاویه دید می‌گردد. (زیر نور طبیعی آفتاب، آبی متمایل به سبز ظاهر نشان می‌دهد؛ زیر نور رشته‌ای ضعیف، رنگ بنفش متمایل به قرمز ظاهر می‌شود.) 

الکساندریت متعلق به خانواده کراندوم است. خاصیت تغییر رنگ (کمبود آن نسبت به الماس) ناشی از ترکیب نادری از عناصر تیتانیوم، آهن و کروم است.