خانم دکتر نیلوفر موسوی پاک(مدیریت موسسه ، مدیر گروه گوهر شناسی و استاد دوره های گوهرشناسی)

Read more ...

 

خانم نسیم موسوی پاک(مدیریت آموزشی موسسه)

Read more ...

 

خانم مهندس آرزو صالحی(مسئول آموزش و مدیر سایت موسسه)

Read more ...

  

خانم مهندس زیبا دلپسند (استاد دوره های گوهرشناسی-متخصص گوهرشناسی و همکاران آزمایشگاه)

Read more ...

خانم فریناز پور بابا معرفت(استاد دوره طراحی طلا و جواهرات راندو کلاسیک)

Read more ...

 

 

 

 

 

 

  

آقای مهندس امید مهدوی(متخصص بخش لیزر-همکاران آزمایشگاه)

Read more ...

تماس با ما