آقای مهندس محمد کشتی آرای(ریاست اتحادیه طلا و جواهر)

Read more ...

خانم دکتر نیلوفر موسوی پاک(مدیریت موسسه-استاد و مدیر گروه دوره های گوهرشناسی)

Read more ...

آقای دکتر فریبرز مسعودی(معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین)

Read more ...

تماس با ما