شرکت تکسان (تکفام سازان طیف­ نور) این افتخار را دارد که از سال ۱۳۹۲ با به کارگیری کادری مجرب متشکل از اساتید و دانشجویان دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، به صورت تخصصی به طراحی و ساخت صنعتی ادوات طیف سنجی می پردازد.

ساخت اولین دستگاه میکروسکوپ رامان در کشور و همچنین تجاری سازی طیف سنج های پهن باند و رامان سردسازی شده، از جمله دستاوردهای این شرکت است.

Teksan.ir

 

y1d3_photo_2018-02-25_11-45-06.jpg