توسعه تجارت گوهرها مستلزم استفاده از روش های نوین درتولید وفرآوری گوهرها است.بدین منظور موسسه گوهرشناسی ایران بخشی از فعالیت خود را به تحقیق، حمایت وانجام طرح های پژوهشی مرتبط با کانی ها و سنگ های گرانبها اختصاص داده است.

بدین منظور با همکاری دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و سایر مراکز پژوهشی اولویت های پژوهشی زیر را پیشنهاد نموده است:

  • پژوهش در ساخت نمونه مصنوعی سنگ ها با توجه به نمونه های خارجی
  • تحقیق درشناخت راهکارهای نوین در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات سنگ های قیمتی و رونق صنعت جواهرات و سنگ های قیمتی
  • ارئه روش های جدید در بخش اکتشاف و استخراج معادن به منظور حفظ منابع طبیعی واستخراج تخصصی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
  • بررسی های ژنتیکی برای پیجویی و توسعه معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
  • مطاله و بررسی روش های بهسازی در جهت ایجاد ارزش افزوده در سنگ های معدنی کشور
  • ارزیابی و بررسی پتانسیل های معدنی کشور
  • طراحی و تولید دستگاه های مربوط به گوهرشناسی و علوم وابسته

تماس با ما