خانم فریناز پور بابا معرفت(استاد دوره طراحی طلا و جواهرات راندو کلاسیک)

آقای سید محمد مرتضوی(استاد دوره های طراحی طلا و جواهرات با رایانه)

  

خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک(مدیریت موسسه و استاد دوره های گوهرشناسی)

 

خانم نسیم موسوی پاک(مدیریت آموزشی موسسه)

  

خانم مهندس زیبا دلپسند(همکاران آزمایشگاه-متخصص گوهرشناسی)

مجموع بازدید کنندگان
23192
بازدید کنندگان امروز
175
بازدیدکنندگان دیروز
184
بازدید کنندگان هفته گذشته
848