افتتاح کانال موسسه توسعه گوهرشناسی 

  • برای ورود به کانال موسسه توسعه گوهرشناسی ایران کلیک کنید.
  • برای ورود به گروه موسسه توسعه گوهرشناسی ایران کلیک کنید.

دکتر ژرارد پانزر به دعوت موسسه توسعه گوهرشناسی ایران و دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی به ایران آمد

ورک شاپ عملی روش های جدید شناسایی ماهیت الماس

(CVD & HPHT)

مجموع بازدید کنندگان
36967
بازدید کنندگان امروز
220
بازدیدکنندگان دیروز
387
بازدید کنندگان هفته گذشته
1244