برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه یاقوت قرمز

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه یاقوت قرمز

کارگاه تخصصی یک روزه یاقوت قرمز برای اولین بار در موسسه توسعه گوهر شناسی ایران.
در تاریخ 99/03/29 برگزار شد. در این کارگاه به صورت تخصصی، انواع یاقوت های قرمز از لحاظ تفکیک معادن، گوناگونی رنگ های یاقوت، ناخالصی های مخصوص هر معدن وروش های بهسازی آن مورد بررسی قرار گرفت.

تماس با ما