خانم دکتر نیلوفر موسوی پاک(مدیریت موسسه ، مدیر گروه گوهر شناسی و استاد دوره های گوهرشناسی)

  •  دانشجوی دکتری فیزیک متریال دانشگاه کلود برنارد لیون فرانسه
  • کارشناسی زمین شناسی - دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد پترولوژی (سنگ شناسی) - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
  • مدرک دوره تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی - وزارت صنایع و معادن تهران
  • مدرک فنی و حرفه ای در رشته گوهرشناسی
  • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی الماس از موسسه GIA لندن
  • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی سنگ های رنگی از موسسه GIA لندن
  • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی مروارید از موسسه GIA لندن
  • تدریس در دانشگاه پیام نور واحد قم  
  • همکاری با موسسه پژوهشی آرین زمین
  • تدریس دوره های گوهر شناسی در گمرک جمهوری اسلامی ایران 
  • تدریس در دوره های برگزار شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط جایکای ژاپن
  • تدریس در دوره گوهرشناسی جهاد دانشگاهی شیراز 
  • تدریس در موسسه گوهرشناسی آسیا شرق جم 
  • استاد مورد تایید اتحادیه کشوری طلا و جواهر
  • عضو کمیسیون تدوین استاندارد جواهرات http://www.tc174.ir
  • مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه طرح حفاظت و مرمت، مستند نگاری ،
  • بسته بندی و نقل وانتقال آثار سنگ های قیمتی و گوهرهای گنجینه جواهرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • تدریس در دوره های گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی 
  • مدیرموسسه توسعه گوهرشناسی ایران ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
  • همکاری با دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در طراحی و ارائه سرفصل دروس کارشناسی ارشد گوهرشناسی
  • هیات علمی بخش سنگ های قیمتی فصلنامه تخصصی طلا و جواهر شمال و جنوب
  • برگزاری سمینار گوهرشناسی در دانشگاه شهید بهشتی
  • برگزاری سمینار گوهرشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
  • ارائه مقالات متعدد در فصلنامه تخصصی طلا و جواهر شمال و جنوب
  • ارائه مقاله در همایش گوهرشناسی
  • ارائه 2 مقاله بین المللی:

تماس با ما