خانم دکتر نیلوفر موسوی پاک(مدیریت موسسه ، مدیر گروه گوهر شناسی و استاد دوره های گوهرشناسی)

 •  دانشجوی دکتری فیزیک متریال دانشگاه کلود برنارد لیون فرانسه
 • کارشناسی زمین شناسی 1380 دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد پترولوژی (سنگ شناسی) 1385 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • مدرک دوره تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 1386 وزارت صنایع و معادن تهران
 • مدرک فنی و حرفه ای در رشته گوهرشناسی 1388
 • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی الماس از موسسه GIA لندن 1389
 • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی سنگ های رنگی از موسسه GIA لندن 1389
 • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی مروارید از موسسه GIA لندن 1389
 • تدریس در دانشگاه پیام نور واحد قم سال تحصیلی 86-85
 • همکاری با موسسه پژوهشی آرین زمین از سال 1381 لغایت 1393
 • تدریس دوره های گوهر شناسی در گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال 1389که همچنان ادامه دارد
 • تدریس در دوره های برگزار شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط جایکای ژاپن
 • تدریس در دوره گوهرشناسی جهاد دانشگاهی شیراز تابستان 1390
 • تدریس در موسسه گوهرشناسی آسیا شرق جم از 89/7/1 لغایت 91/3/1
 • استاد مورد تایید اتحادیه کشوری طلا و جواهر
 • عضو کمیسیون تدوین استاندارد جواهرات http://www.tc174.ir
 • مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه طرح حفاظت و مرمت، مستند نگاری ،
 • بسته بندی و نقل وانتقال آثار سنگ های قیمتی و گوهرهای گنجینه جواهرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • تدریس در دوره های گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1391 که همچنان ادامه دارد
 • مدیرموسسه توسعه گوهرشناسی ایران ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، از تاریخ 92/7/1
 • همکاری با دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در طراحی و ارائه سرفصل دروس کارشناسی ارشد گوهرشناسی
 • هیات علمی بخش سنگ های قیمتی فصلنامه تخصصی طلا و جواهر شمال و جنوب
 • برگزاری سمینار گوهرشناسی در دانشگاه شهید بهشتی، پاییز 1391
 • برگزاری سمینار گوهرشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، بهار 1392
 • ارائه مقالات متعدد در فصلنامه تخصصی طلا و جواهر شمال و جنوب
 • ارائه مقاله در همایش گوهرشناسی
 • ارائه 2 مقاله بین المللی:

تماس با ما