خانم نسیم موسوی پاک(مدیریت آموزشی موسسه)

 

  • مدرک کارشناسی مترجمی زبان فرانسه 1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مدرک دوره شناسایی و درجه بندی الماس دانشگاه شهید بهشتی 1392
  • مدرک دوره طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی دانشگاه شهید بهشتی 1392
  • تدریس موسسه قطب راوندی از سال 1390 لغایت 1392
  • مدیریت آمورشی موسسه توسعه گوهرشناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی از سال 1392 تا کنون
  • یک مقاله بین المللی

تماس با ما