خانم مهندس آرزو صالحی(مسئول آموزش و مدیر سایت موسسه)

 

  • مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات (IT)(موضوع پایان نامه: پیاده سازی وب سایت فروش آنلاین طلا و جواهرات)
  • مدرک دوره+NETWORK از موسسه آریانا فناوران غرب(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
  • مدرک دورهCCNA از موسسه آریانا فناوران غرب(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
  • مدرک دوره گوهرشناسی سنگ های رنگی 1 و 2 از موسسه توسعه گوهرشناسی ایران
  • دوره آشنایی با زبانASP.NET
  • دوره آشنایی با زبان پایگاه دادهSQL SERVER 2008
  • مسئول آموزش موسسه توسعه گوهرشناسی ایران
  • مدیر سایت موسسه توسعه گوهرشناسی ایران

تماس با ما