آقای مهندس امید مهدوی(متخصص بخش لیزر-همکاران آزمایشگاه)

 

 •  کارشناسی : مهندسی اپتیک و لیزر
 • رتبه ی 14 کنکور کارشناسی ارشد
 •  کارشناسی ارشد: فوتونیک 
 • اپراتور میکوسکوپ رامان
 • شناسایی و طیف سنجی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
 • عضو گروه طیف سنجی پژوهشکده ی لیزر و پلاسما
 • اسپکتروسکوپی لیزری
 • اسپکتروسکوپی فروشکست القایی
 • آشنایی با لیزرهای گازی، لیزرهای جامد و هولوگرافی
 • آشنایی و طراحی اپتیکی با نرم افزار زیمکس
 • ترجمه ی کتاب:

LASERS NEW EDITION ,The Technology and Use s of Crafted Light Charlene


 •  پایان نامه و پژوهش
  استفاده از طيف سنجي رامان و طيف سنجي جذبي جهت شناسايي الماس طبيعي و بهسازی شده با بررسي نواقص شبکه ای الماس • Title of Dissertation (Thesis):
  Use of Raman spectroscopy and absorption spectroscopy for identifying natural and treated diamonds by defects in diamond structure

 

تماس با ما