خانم دکتر نیلوفر موسوی پاک(مدیریت موسسه-استاد و مدیر گروه دوره های گوهرشناسی)

 •  دانشجوی دکتری فیزیک متریال دانشگاه کلود برنارد لیون فرانسه
 • کارشناسی زمین شناسی - دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد پترولوژی (سنگ شناسی) - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • مدرک دوره تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی - وزارت صنایع و معادن تهران
 • مدرک فنی و حرفه ای در رشته گوهرشناسی
 • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی الماس از موسسه GIA لندن
 • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی سنگ های رنگی از موسسه GIA لندن
 • مدرک آزمایشگاه تخصصی شناخت و درجه بندی مروارید از موسسه GIA لندن
 • تدریس در دانشگاه پیام نور واحد قم  
 • همکاری با موسسه پژوهشی آرین زمین
 • تدریس دوره های گوهر شناسی در گمرک جمهوری اسلامی ایران 
 • تدریس در دوره های برگزار شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط جایکای ژاپن
 • تدریس در دوره گوهرشناسی جهاد دانشگاهی شیراز 
 • تدریس در موسسه گوهرشناسی آسیا شرق جم 
 • استاد مورد تایید اتحادیه کشوری طلا و جواهر
 • عضو کمیسیون تدوین استاندارد جواهرات http://www.tc174.ir
 • مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه طرح حفاظت و مرمت، مستند نگاری ،
 • بسته بندی و نقل وانتقال آثار سنگ های قیمتی و گوهرهای گنجینه جواهرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • تدریس در دوره های گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی 
 • مدیرموسسه توسعه گوهرشناسی ایران ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • همکاری با دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در طراحی و ارائه سرفصل دروس کارشناسی ارشد گوهرشناسی
 • هیات علمی بخش سنگ های قیمتی فصلنامه تخصصی طلا و جواهر شمال و جنوب
 • برگزاری سمینار گوهرشناسی در دانشگاه شهید بهشتی
 • برگزاری سمینار گوهرشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • ارائه مقالات متعدد در فصلنامه تخصصی طلا و جواهر شمال و جنوب
 • ارائه مقاله در همایش گوهرشناسی
 • ارائه 2 مقاله بین المللی:

تماس با ما