شرکت تولید کننده: تکسان  Teksan

مدل: تکرام Takram

بازه ی طیف سنج : 530nm - 700nm

بازه بر حسب شیف رامان از 0 تا 4400 (cm-1)


- آنالیز مولکولی مواد

- آنالیز پروفایل سطحی مولکولی

- آنالیز غیر مخرب

- آنالیز رامان گرفن ، نانوتیوب های کربنی، الماس و ...

 

تماس با ما